Posted in ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՃԱՄՓՈՐԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ճամփորդություն դեպի Արայի լեռ

ara1Այսօր դասարանով գնացել էինք Արայի լեռ: Ըստ ավանդույթի լեռը կոչվել է Արա Գեղեցիկ արքայի անունով: Մենք դասարանով ծաղիկներ հավաքելով ու հյուսելով բարձրացանք սար: Իջնելուց մենք տեսանք դինոզավրի ոսկոր: Հետո նախաճաշեցինք, բարձրացանք Ծաղկեվանք, մոմ վառեցինք, երգեցինք, պարեցինք: Նաև մաքրեցինք տարածքը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s