Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Աշուն գիշեր

Ձյունիկ լուսին

Սարի ուսին,
Դեղին — կարմիր շաղալեն,
Ալիք — ալիք խաղալեն,
Ծովի ծոցին՝
Ալ ժապավեն
Տվել բոցին։

Ծառեր, հողմեր,
Ամեն կողմեր,
Թռչուն դառել երգելով,
Հեռու — հեռու հերկելով,
Երան — երան
Թռչելով
Օդի վրան։

2. Կարմիրով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա բառարանի օգնությամբ բացատրի՛ր:

շաղալեն-շաղ տալով, թրջելով

հերկելով-ճեղքելով

Երան — երան- թեթև քամու նման

3.Կապույտով գրված բառերը դուրս գրիր, ապա գրիր այդ բառերի հոմանիշները:

Ձյունիկ- Մանրափաթիլ ձյուն
Ալ- կարմիր
Բոց- կրակ
հողմ — քամի

4.Կոմիտասի «Աշուն գիշեր» բանաստեղծությունից  դո՛ւրս գրիր 5 ձայնավորով սկսվող և  5 բաղաձայնով սկսվող բառեր:

                           ձայնավոր                                                               բաղաձայն 

ուս                                                                          լուսին

ալիք                                                                         կարմիր

Օդ                                                                          հերկելով

ամեն                                                                        կողմ

ալ                                                                           Թռչել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s