Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Ճամփորդություն դեպի Թեղենիս լեռ

Մենք դասարանով գնաց Թեղենիս լեռ: Օցի ձագուք ենք տեսել, ձի ենք տեսել: Մենք բարձրանալիս շատ դժվարություններ ենք ունեցել: Բայց երբ, որ հասանք տեսանք մի եկեղեցի: Իսկ եկեղեցու մեջը շատ աղունիկներ ենք տեսել: Հետո հետ վերադարնալիս գնացել ենք ցայտաղպյուրից ջուր ենք լցրել մեր շշերի մեջ: Մի խոսքով շատ հավես էր և զվարթ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s