Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

«Իմ բույսը» նախագիծ՝ իսպանական չիլլի պղպեղը

պղպեղ«Իմ բույսը» նախագծի շրջանակում ներկայացնում եմ իսպանական չիլլի պղպեղ։ Այսօր ես կպատմեմ, թե ինչպես տնկեցի այն: պղպեղՄենք առաջինը պղպեղը կիսեցինք, սերմերը հանեցինք, հետո փորեցինք, և սերմերը կես-կես տարածեցինք հողի մեջ: Հողը հարթեցնելուց հետո  ջրեցինք և մի փոքր ներկայացրեցի պղպեղի խնամքի մասին: Իսկ հիմա կսպասենք, թի երբ են պղպեղը սերմերը ծիլ տալու:

 

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s