Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Երեխաներ ամենասիրելի Նոր Տարին

The-Magic-of-Christmas-Ulster-Orchestra-Waterfront-Hall-CopyՆուկիմ քաղաքում երեխաներ էին ապրում։ Այդ երեխաները անհամբեր սպասում էր Ձմռանը, ձյանը ու Կաղանդ պապիկին։ Նրանք այնքան անհամբեր էին, որ արդեն դուրս էին եկել։ Մի քանի վայրկյան հետո նրանք տեսան Կաղանդ պապիկին իր եղնիկներով։ Նրանք արագ-արագ գնացին իրենց տուն, երբ նույնիսկ իմացան, որ Կաղանդ պապան արդեն գալիս է։ Բայց երեխաները շատ արագ կարողացան կաթը լցնել բաժակի մեջ , իրենց պատրաստած գաթաները և թխվածքը դնել ափսեի մեջ, որպեսզի հյուրասիրեն Կաղանդ պապիկին։ Այդ երեխաները շատ-շատ ուրախ անցկացրեցին իրենց Նոր Տարին։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s