Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Թաղար պլաստիկե գդալներից

img_20200320_024359180338184214415583.jpgԱյսօր որոշեցի պատրաստել ծաղկաման։ Մածունի տարայի վրա սոսնձելով մեկանգամյա օգտագործման գդալներ` ստացանք գեղեցիկ թաղար։ Հաջորդիվ որևե բույսի տնկում կիրականացնենք այդ թաղարի մեջ։

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s