Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐ

Քաղցրահամ մաթեմատիկա

Այսօր մայրիկիս օգնությամբ պատրաստեցի համեղ տորթ-ժամացույց։ Այս ընթացքում խնդիր կազմեցի և լուծեցի այն։

Խնդիր

Մեկ ձուն արժե 50 դրամ, մեզ անհրաժեշտ է 6 հատ ձու,նաև մեզ պետք է 250գ ալյուր և մենք գիտենք, որ մեկ կիլոգրամ ալյուրը արժե 300 դրամ։ Տորթ թխելու համար անհրաժեշտ է շաքարավազ 250գ, որի մեկ կիլոգրամն արժե 240գ, գիտենք, նաև, որ կրեմի համար անհրաժեշտ է կարագ 200գ, որը 1000դրամ է, մեկ տուփ խտացրած կաթ, որն արժե 500 դրամ և վանելին։ Քանի դրամ է անհրաժեշտ 1 տորթ թխելու համար։

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s