Posted in ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐ

Թաթիկաոտիկաբատիկա

Ողջույն ես Նատալին եմ, մենք ընդունում ենք Ինգա Անտոնյանի մարտահրավերը։ Եվ մենք կանենք թաթիկաոտիկաբատիկանկարչությունը։Իսկ, եթե ուզում եք նայել մեր բոլոր տեսանյութերը, ապա մտեք anahit amirkhanyan:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s