Posted in ՄԱՅՐԵՆԻԻ ՍՏՈՒԳԱՏԵՍ, ՏԵՍԱՆՅՈՒԹԵՐ, ԾԵՍԵՐ

Աղցան Զատիկի բույն

img_20200402_2211061996566200670235683.jpgԱյսօր պատրաստեցինք աղցան զատիկի բույն` ընթացքը մանրամասն ներկայացնելով ու նկարելով։ Սակայն, չհասկացանք, թե ինչպես, տեսանյութը ջնջվել է, ուստի կգրեմ անհրաժեշտ բաղադրիչներն ու պատրաստման եղանակը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s