Posted in ՄԱՅՐԵՆԻԻ ՍՏՈՒԳԱՏԵՍ, ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ, ԾԵՍԵՐ

Դեկուպաժ ձվի վրա

Ողջույն։ Այսօր մենք արեցինք դեկուպաժ ձվի վրա։

Դրա համար մեզ անհրաժեշտ է ձու,ջուր,զատիկի անձեռոցիկ, վրձին, պատրաստած օսլա, որը կծառայի որպես սոսինձ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s