Posted in ՄԱՐԶԱԿԱՆ, ՆԱԽԱԳԾԵՐ, ՌՈԴԱՐԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ

Նախագիծ. «Ռոդարիական խաղեր»

Նախագծի նպատակը

Ռոդարիական հնարք-մեթոդներով և բազմաբնույթ խաղերով ձևավորել և զարգացնելսովորողի ստեղծագործական մտածողությունն ու երևակայությունը, նպաստել ինքնուրույն մտածելու, դիտարկելու, ուսումնասիրելու, անսովոր լուծումներ գտնելու կարողությունների զարգացմանը։

Խնդիրները՝

  • ստեղծագործական երևակայության, ուսումնասիրելու, դիտարկելու, անսովոր լուծումներ գտնելու կարողությունների զարգացում
  • բանավոր խոսքի, ճանաչողական ոլորտի զարգացում
  • Համագործակցային (խմբային ) աշխատելու կարողության ձևավորում
  • Հոգեկան գործընթացների զարգացում (ուշադրություն, հիշողություն, երևակայություն, մտածողություն)
  • Զգայարանների զարգացում (շոշափողական, տեսողական, լսողական, համային, հոտառական)
  • Շնչառության զարգացում, ընդհանուր և մանր մոտորիայի, տարածական կողմնորոշման զարգացում
  • Տեսողական ընկալման, տեսողական հիշողության, տեսողական վերլուծության և համադրության կարողության զարգացում

Դիդակտիկ նյութեր- Գնդակներ, բաժակներ, օղակներ, պարաններ և այլն:

Նախագծի մասնակիցներ-Տարատարիք սովորողներ:

Սպասվելիք արդյունք — Զարգացնող խաղ-փաթեթների ստեղծում:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s