Posted in ՆԱԽԱԳԾԵՐ, ՌՈԴԱՐԻԱԿԱՆ ԽԱՂԵՐ

Շնչառական խաղեր

screenshot_2020-05-02-02-31-16-771_com881499756730098661.jpgՄենք շարունակում ենք «Ռոդարիական խաղեր» նախագիծը։Այսօր ես խաղեր խաղացի իմ եղբոր և քույրիկիս հետ։


Առաջին խաղի համար մեզ անրհաժեշտ է կտրտած թղթեր, բամբակ և ձողիկներ։Պետք է մենք ձողիկով վերցնենք թուղթ կամ բամբակն և դնենք մեր դիմաց։Երկրորդ խաղի համար մենք ունենք ձողիկներ և բաժակներ, մենք բաժակնները շարել ենք աշտարակի նման։ Պետք է մենք ձողիկով փչենք բաժակին և պետք է, որ սեղանից ընկնի և ումը շուտ բոլոր բաժակները ընկան նա ճանաչվում է հաղթողը։

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s