Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ԲՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՓՈՐՁԵՐ

Հայկական հրաբուխ

Այսօր ես և եղբայրս արեցինք բնագիտական փորձ։Դրա համար մեզ անհրժեշտ է քացախով գույներ, սոդա ,մենք պետք է քացախով գույները լցնենք սոդաի վրա և կտեսնենք թե ինչ կստացվի։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s