Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Աշուն գիշեր

Մի օր ես իմ ընտանիքի և եղբայրների հետ գնացել էի Սևան։Այնտեղ մենք գիշերը, երբ իմ փոքրիկ եղբայրը քնեց, մենք գնացինք Սևանի ափ։ Այնտեղ մենք վայելում էինք լճի ալիքների ձայնը։Վայելում էինք այդ գեղեցիկ տեսարանը, վայելում էինք մյուս կողմերի, այսինքնմյուս ափի շենքերի լույսերը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s