Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Դասարանական աշխատանք և տնային աշխատանք

1․ Երկու թվերից մեկը մյուսով բազմապատկելու և բրան բաժանելու դեպքում ստացվում է նույն 11 թիվը։ Որո՞նք են այդ թվերը։

1

2.Կատարե՛ք գործողությունները․
 (45:9-24:6) ‧1+2‧1=3
 (1+1):1+1:(3-2)+4‧1-1:1=5
 (25-24) ‧(6-5)+1:1+(8-7) ‧1=1
 (453-452): (17-16)+1‧1=2

3.Առանց գրավոր հաշվուներ կատարելու՝ կռահե՛ք, թե ինչի է հավասար առաջին հինգ
կարգային միավորների գումարը։

11111
4․ Բրուտը 1 օրում պատրաստում էր 5 կճուճ։ Նոր սարք տեղադրելուց հետո նա սկսեց 1
օրում 3 կճուճով ավելի պատրաստել։ Քանի՞ կճուճ կպատրաստի բրուտը 7 օրում։

5+3=8

8×7=56

Տնային առաջադրանքներ․

1.Կատարե՛ք գործողությունները․
· 5‧1+1։1+3‧1-1‧1=10
· 1:(10-9)+25‧1-1‧14=30
· (1‧38-1‧37):1-1:1=0
2․ Գրե՛ք այն ամենափոքր քառանիշ թիվը, որը չի փոխվում նրա գրառման մեջ թվանշանների ցանկացած տեղափոխության դեպքում։

1111
3․ Գործածվու՞մ է արդյոք 5 թվանշանը ամենափոքր հնգանիշ թվի գրառման մեջ։

10000
4․ Սկյուռը 10 րոպեում ուտում է 8 ընկույզ։ Քանի՞ րոպեում սկյուռը կուտի 40 ընկույզ։

40:8=5

5×10=50

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s