Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Մի գիշեր անտառում

2. Երբևէ անտառում գիշերե՞լ ես: Եթե այո, ապա պատմի՛ր այդ գիշերվա մասին, իսկ եթե ոչ, ապա պատկերացրո՛ւ, թե գիշերում ես անտառում:  Պատմի՛ր բլոգումդ:

Երբ ընտանիքով գնացել էինք անտառ իմ ծնողները չէին ասել, որ այնտեղ գիշերելու։Ես շատ վախեցած էի։Մենք քնելուց առաջ կրակ վառեցինք և վայելեցինք։ Երբ արդեն քնած էինք ես լսեցի մի ձայն ես քաջ-քաջ վրանից դուրս եկա։Կրակը դեռ չեր հանգել։Ես նայեցի շուրջ բոլորը և տեսա կարմի աչքերով չղչիկ,բայց կարմի աչքերով չղչիկը այդքան էլ չղչիկ չէր այլ թութակ էր։Ես իմ ծնողներին արթնացրեցի և այդ թութակին բռնեցինք դրեցինք վանդակի մեջ և շարունակեցինք քնել։ Առավոտյան արթնացան վերցրեցինք թութակի և գնացինք տուն:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s