Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Գեղեցիկ սպիտակ ձիու ամառը

1.Կարդա՛ և պատմվածքից առանձնացրո՛ւ անծանոթ բառերն ու արտահայտությունները:

2.Բացատրի՛ր  տղայի արարքը: Քո կարծիքով դա գողությո՞ւն էր, թե՞ ոչ: Պատասխանդ հիմնավորի՛ր:

Իմ կարծիքով նրանք գողություն չէր արել, որովհետև դա նրանց միակ երազանքն էր նստել և վարել ձին, նրանք շատ էին սիրում ձի։

3.Բնութագրի՛ր  պատմվածքի գլխավոր հերոսին:

Քեռրն բարի էր խենթ էր և կեղծ էր։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s