Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Ավ. Իսահակյանի«Կյանքից թանկ բանը»

1.Նորից կարդա՛ Ավ. Իսահակյանի  «Կյանքից թանկ բանը» առակը:

2.Գրի՛ր բոսոր, պարիկ, դալկահար, խորհել, ստրուկ բառերի հոմանիշները:

բոսոր – կարմրագույն, կարմրերանգ, արյունագույն

պարիկ – հավերժահարս, փերի, ըղձանույշ, հուշկապարիկ

դալկահար – գունատ, անգույն

խորհել – մտածել, խորհրդածել

ստրուկ – անազատ, ընդոծին

3.”Առանց թռիչքի կյանքը գին չունի…” :  Բացատրի՛ր այս նախադասությունը: 

Թռչուններ առանց թևերի չեն կարող։

4.Առակի միջից դո՛ւրս գրիր պարիկ բառի հոմանիշները(դրանք մի քանիսն են):

Ջրի ոգի, աղբյուրի ոգի

5.Գտի՛ր ստեղծագործության  բանալի բառը (հիմնական ասելիքը մեկ բառով ներկայացրո՛ւ):

Ազատություն

6.Դալկահար, թանկագին, անպատճառ, խնդագին, լուսեղեն, նազելի  բառերը բաղադրիչների բաժանիր և նշի՛ր տեսակը ըստ կազմության:

Դալուկ-հար, թանկ-ա-գին, ան-պատճառ, խնդ-ագին, լուս-եղեն, նազ-ելի

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s