Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Երկրակեղևի կառուցվածքը

Առաջադրանքներ

1.Ի՞նչ են քարոլորտի սալերը:

Սալերն ընդգրկում են ոչ միայն  մայրցամաքները, այլև օվկիանոսի հատակի իրենց հարակից մասերը:

Այդ պատճառով քարոլորտի սալերի և մայրցամաքների սահմանները չեն համընկնում: 


2. Ի՞նչ կառուցվածք ունի երկրակեղևը: Որո՞նք  են երկրակեղևի հիմնական տիպերը:

Կոտրատվում են, թեքվում են, բարձրանում են, իջնում են կամ էլ ծալքավորվում


3. Երկրակեղևի շարժումների ի՞նչ տեսակներ գիտեք:

Երկրակեղևի շարժումներն առանձնապես բնորոշ են նրա շարժունակ, անկայուն,  լայնարձակ  տեղամասերին


4. Ի՞նչ է հարթակը:

Հարթակներն ընկած են մայրցամաքների հիմքում: Օրինակ՝ Հարավային Ամերիկայի հիմքում ընկած է հարավամերիկյան հարթակը, Աֆրիկայի հիմքում՝  Աֆրիկյանը: Բոլոր մայրցամաքների հիմքում մեկական հարթակ է ընկած՝ բացառությամբ Եվրասիայի:


5. Ի՞նչ է երկրածալքը:

 Երկրի մակերևույթին երկրածալքերը համընկնում են լեռնային շրջանների հետ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s