Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմատիկայի օլիմպիադա խնդիրներ

8.Քանի՞ հատված կա նշված գծապատկերում:
1) 4 2) 5 3) 10 4) 9

9.1-ից մինչև 100 բնական թվերի շարքում, որքանո՞վ է զույգ թվերի գումարը մեծ կենտ թվերի գումարից:
1) 50-ով 2) 100-ով 3) հավասար են 4) այլ պատասխան

10.Յուրաքանչյուր րոպեում զամբյուղում եղած խնձորների թիվը կրկնապատկվում է: 12 րոպե հետո զամբյուղը լցվում է: Որքա՞ն ժամանակ հետո այն կիսով չափ կլցվի:
1) 6 2) 11 3) 10 4) 9

11.3 մարդ 4 օրում հավասարաչափ ուտում են 24 կգ սնունդ: 8 մարդ 2 օրում քանի՞ կգ սնունդ հավասարաչափ կուտեն:
1) 24 2) 32 3) 16 4) 48

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s