Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Ջրոլորտ թեմայի ամփոփում

Ջրոլորտ թեմայի ամփոփում

1․Համաշխարհային օվկիանոսի կամ ծովի այն մասերն են, որոնք մխրճված են ցամաքի մեջ.

2․Համաշխարհային օվկիանոսի ջրի մակերևույթի մակարդակն անվանում են ….

3․Գլխավոր գետերի մեջ թափվող գետերը դրանց գետաբերան են.

4․Ըստ հոսակարգի, լճերը լինում են … և …, ըստ քիմիական կազմի, … և ….

5․Առաջին ջրամերժ շերտի ջրերն անվանում են …, իսկ երկու ջրամերժ շերտերի միջև  եղած ջուրը, ….

6․Այն բարձրությունը, որից վեր ավելի շատ ձյուն է գալիս, քան հալվում է, կոչվում է սառցադաշտ.

Ջրոլորտի բաղադրամասերն են …………..:

Կղզիները դա ցամաքի համեմատաբար փոքր տարածքները, որոնք բոլոր կողմերից շրջապատված են ջրով, կոչվում են կղզիներ, թերակզղիները դա ոչ բոլոր կողմերով են շրջապատված ջրով, նեղուցները ջրային մասերը միացնել և ցամաքներն իրարից բա­ժանել:

Ընտրեք ճիշտ տարբերակը.

Համաշխարհային օվկիանոսի մակերևույթին ջրի շարժման պատճառներից են

ա) քամիները, անձրևները, հրաբուխները, Արևի ու Լուսնի ձգողականությունը

բ) քամիները, երկրաշարժերը, հրաբուխները, Արևի ու Լուսնի ձգողականությունը

գ) քամիները, երկրաշարժերը, մառախուղը, Արևի ու Լուսնի ձգողականությունը

Ընտրեք ճիշտ պնդումերը:

ա) Օվկիանոսային հոսանքների առաջացման պատճառը միայն ստորջրյա երկրաշարժերն են.

բ) Մակընթացություն և տեղատվություն առաջանում են Լուսնի եւ Արեգակի ձգողության ուժերի ազդեցությամբ.

գ) Լեռնային գետերը հոսում են արագ, իսկ հարթավայրայինները՝ դանդաղ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s