Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Հազարան հավքը մաս 9

Հատվածը համառոտ՝ 5-7 նախադասությամբ փոխադրիր:

Արեգը գնում-գնում է հասնում է կարմիր աշխարհ, տեսնում է ենտեղ շատ մարդ կա և մի ծերունի է գոռգոռում։ ԵՒ հարցնում է մարդկանց։

–Ինչ է կատարվում ծերունիի հետ։

–Այնտեղի քարանձավում Քավթառ Քուրսին իր աղջիկան է բանտարկել։

— Դե ուրեմն ինձ տարեք թագավորի մոտ։

Գնում է թագավորի մոտ և ասում։

–Ես կազատեմ քո աղջկան։

–Չես կարող արդեն հարյուր մարդու ուղղարկել եմ հետ չեն եկել։

–Ոչինչ ես կհաղթեմ նրան։

ԵՒ շարժվում է առաջ աղջկան ազատելու։ Գնում է տեսնում է Քավթառ Քուրսին

Քավթառ Քուրսը ասում է.

–Գնա այստեղից թե չէ կսպանեմ նետով։

Բայց Արեգը պատասխանի փոխարեն առաջանում է նետը վերցնում է և խփում նրա կրծքին։ Առաջանում է տեսնում է երկու աղջկա բաց է թողնում նրանց և աղջիկներից մեկը ասում է.

–Ես թագավորի աղջիկն է երանի գայր մեր աշխարհը ես էլ քեզ լավություն անեի

Տանում է աղջկան տալիս է թագավորին։ Թագավորն էլ ասում է.

–Արի ամուսնացի աղջկաս այ քաջ տղա։

–Ոչ ես պետք է գնամ Հազարան Հավքը գտնեմ բերեմ մեր այգի, որ փուշը դառնա վարդ, գազանն էլ մարդ։

ԵՒ այդպես շարունակում է ճանապարհը։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s