Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Իմ ամառային արձակուրդը

Ես Նատալի Տագեսյան եմ և ես այսօր կպատմեմ իմ ամառային արձակուրդի մասին։

Ես այս ամառ շատ վայրեր եմ ճամփորդել և շատ ուրախ։ Ես և իմ բարեկամները գնացել ենք շատ լողավազաններ և այլն։ Նաև իմ ծննդյան օրը` Հուլիսի 27-ին գնացել էինք ջրաշխարհ։ Այնտեղ մենք երեխաների հետ սղացինք սղարանների վրայով։ Այնտեղ լողավազանի վերևով անցնում էր մի պինդ թել, որից կարող էինք կախվել և թռնել լողավազանը։ Հետո գնացինք այնտեղի սրճարանը։ Այնտեղ ամեն ինչ համեղ էր։ Նորից գնացինք լողավազան նաև կար մի լողավազան, որի ներգևից ջուր էր բլբլթում։ Մենք սպասում էինք տորթին և վերջապես նա եկավ ես փչեցի մոմերը և երազանք պահեցի։ Ես նորից լավ վայրեր եմ գնացել’ Սևան, գնացել եմ եռօրյա ճամբար Վաղարշենում։ Նաև բարձունքներ եմ հաղթահարել։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s