Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմ (դասարանում)

1) Ուղղանկյան մակերեսը 900 սմ2 է։

Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր է նրա մակերեսի 1 %-ը: Քանի՞ քառակուսի սանտիմետր է նրա մա­կերեսի 16 %-ը։

900:100=9

9×16=144

2) Զամբյուղում կա 300 խնձոր։ Գտե՛ք խնձորների քանակի 20 %-ը։

300:100=3

3×20=60

3)Մի գյուղացին իր այգուց հավաքել է 1500 կգ խաղող, իսկ մյուսը՝

30 %-ով պակաս։ Ընդամենը քանի՞ կիլոգրամ խաղող են հավաքել

երկու գյուղացիները։

1500:100=15

15:30=450

1500-450=1050

1500+1050=2550

4)Զբոսաշրջիկն անցել է ճանապարհի ¼-ը։ Ճանապարհի քանի՞ տոկոսն է նա անցել։

100:4=25

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s