Posted in Uncategorized

Արատես

Ես Նատալի Տագեսյանն եմ։ Ես չորրորդ անգամ եմ գնում Արատես։

Այնտեղ շատ գեղեցիկ և հետաքրքիր էր։

1-օրը մենք հանգստանալու ենք։

2-օրը բարձրանալու ենք Սևաժայռ սարը։

3-օրը մենք զբաղվելու ենք մաքրությամբ։

Մեկնում՝ Երևան-Արտաշատ-Երասխ, Եղեգիս-Զորաց եկեղեցի-Արատես երթուղով:

Վերադարձ՝ Շատին-Սելիմի իջևանատուն-Երևան երթուղով:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s