Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ

Թարգմանչական աշխատանք

Два волка – Երկու գայլերը

Когда-то давно старик открыл своему внуку одну жизненную истину.

— В каждом человеке идёт борьба, очень похожая на борьбу двух волков. Один волк представляет зло. зависть, ревность, сожаление, эгоизм, амбиции, ложь. Другой волк представляет добро. мир, любовь, надежду, истину, доброту и верность.

Внук, тронутый до глубины души словами деда, задумался, а потом спросил.

— А какой волк в конце побеждает?

Старик улыбнулся и ответил.

— Всегда побеждает тот волк, которого ты кормишь.

Մի անգամ ծերունին իր թոռնիկին ասեց մի կյանքի ճշմարտություն.

-Յուրաքանչյուր մարդու մեջ կա պայքար, որը շատ նման է երկու գայլերի պայքարին։ Մեկ գայլը ներկայացնում է չարը՝ նախանձ, խանդ, ափսոսանք, եսասիրություն, փառասիրություն, սուտ: Մեկ այլ գայլ ներկայացնում է բարությունը՝ խաղաղություն, սեր, հույս, ճշմարտություն, բարություն և հավատարմություն:

Պապիկի խոսքերից հետո, հոգու խորքում հուզված էր թոռը, նա խորհեց և հետո հարցրեց.

-Ի վերջո ո՞ր գայլն է հաղթում:

Ծերունին ժպտաց և պատասխանեց.

– Գայլը, ում կերակրում ես, միշտ հաղթում է:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s