Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմ

Առաջադրանքներ (դասարանում)

1) Համեմատե՛ք.

ա)16-ի 37 %-ը   =   37-ի 16 %-ը

բ) 72-ի 94 %-ը   =   94-ի 72 %-ը

գ) 88-ի 56 %-ը   =   56-ի 88 %-ը

2) Համաձուլվածքը բաղկացած է 25 % կապարից և 75 % երկաթից։

Քանի՞ կիլոգրամ կապար և քանի՞ կիլոգրամ երկաթ պետք է վերցնել 15 կգ այդպիսի համաձուլվածք ստանալու համար։

15×75:100=11.25

3) Կռահե՛ք քառակուսու կողմի երկարությունը, եթե նրա մակերեսն է`

ա) 36 սմ2 = 6×6

բ) 64 սմ2 = 8×8

գ) 1 սմ2 = 1×1

դ) 25 մմ2 = 5×5

ե) 49 մմ2 = 7×7

4) Ժամացույցի րոպեի սլաքը 1 ժամում պտտվում է 3600­ով։ Քանի՞

աստիճանով կպտտվի րոպեի սլաքը 5 րոպեում, 10 րոպեում, 15

րոպեում, 20 րոպեում։ Կազմե՛ք անցած ժամանակի և րոպեի

սլաքի պտտվելու անկյան մեծության միջև կախման աղյուսակը։

Ինչպիսի՞ կախում ստացվեց։

360:60=6

6×5=30

6×10=60

6×15=90

6×20=120

Լրացուցիչ(տանը)

5) Բանվորը պիտի պատրաստեր 80 մանրակ։ Հերթափոխի վերջում նա նախատեսված աշխատանքը կատարել էր 130 %­ով։ Քանի՞ մանրակ էր պատրաստել բանվորը։

80:100×130=104

6) Դպրոցում կա 480 աշակերտ։ Նրանց 35 %­ը մասնակցել է մարզա­

կան մրցումներին։ Աղջիկները մրցումների մասնակիցների 25 %­-ն

են։ Քանի՞ աղջիկ է մասնակցել մրցումներին։

480×35:100=168

168×25:100=42

7) Շոգենավը գետի հոսանքին հակառակ ուղղությամբ լողալիս

144 կմ­ն անցնում է 8 ժամում: Որքա՞ն է շոգենավի արագությունը

չհոսող ջրում, եթե լաստը այդ նույն ճանապարհն անցնում է 36 ժամում:

144:8=18

144:36=4

18+4=22

Պատ՝, 22կմ/ժ

8) Գտե՛ք այն թիվը, որը տառի փո­խարեն գրելու դեպքում կստացվի

հավասարություն.

ա)x:25=2:5

x=2×25:5=10

բ)x/6=11/24

x=6×11:24=2.3/4

գ)38/x=19/5

x=38×5:19=10

դ)65/y=13/9

x=65×9:13=45

ե)81/72=x/36

x=81×36:72=40

զ) y/4=30/72

y=4×30:72=1.6/9

է)3/z=4/5

z=3×5:4=3.3/4

ը)560/110=z/3212

z=560×3212:110=16352

թ)z/92=15/69

z=92×15:69=20

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s