Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Տնային աշխատանք

204. Քարտեզի վրա, որի մասշտաբը 1 ։ 10000000 է, Երևանի և Թբիլիսիի հեռավորությունը 1 4/5սմ է։

Որքա՞ն է Երևանի և Թբիլիսիի իրական հեռավորությունը։

5×1+4=9/5

9/5×10000000=90000000/5

205. Հողակտորի հատակագծի մասշտաբը 1 ։ 5000 է։ Ինչքա՞ն կլինի հողա կտորում երկու կետերի հեռավորությունը, եթե համապատասխան կետերի հեռավորությունը հատակագծում հավասար է` ա) 3 սմ-ի = 15000

բ) 1/2 սմ-ի = 5000/2

գ) 10 սմ-ի = 50000

դ) 1 1/2 սմ-ի = 15000/2

ե) 8 1/5 սմ-ի = 205000/5

զ) 3 9/10 սմ-ի = 195000/10

է) 14 2/5 սմ-ի = 360000/5

ը) 1/5 սմ-ի = 5000/5

207. Հողակտորի հատակագծում (տե՛ս նկ. 7) արե՛ք անհրաժեշտ չափումները և հաշ վե՛ք հողակտորի պարագիծն ու մակերեսը։

208. Քարտեզի վրա հատվածն ունի 8 սմ երկարություն։ Գտե՛ք քարտեզի մասշտաբը, եթե այդ հատվածին տեղանքում համապատասխանում է մի հատված, որի երկարությունը հավասար է`

ա) 8 կմ­-ի = 1000

բ) 2 կմ­-ի = 250

գ) 120 կմ-­ի = 15000

դ) 124 կմ­-ի = 15500

ե) 1840 կմ-­ի = 230000

զ) 1400 կմ­-ի = 175000

է) 1600 կմ­-ի = 200000

ը) 2400 կմ­-ի = 300000

211. Ամառանոցի առաջին հարկի հատակագծում (տե՛ս նկ. 8) կատարե՛ք անհրաժեշտ չափումները և գտե՛ք ճաշասենյակի, խոհանոցի, լողարանի և միջանցքի իրական չափերն ու մակերեսները։

217. Մանրակի լայնությունը 1 ։ 5 մասշտաբով գծագրում 8 սմ է։ Որքա՞ն կլինի այդ մանրակի լայնությունը 1 ։ 4 մասշտաբով գծագրում։

4×8=32

205. Գտե՛ք այն թիվը, որը տառի փո-
խարեն գրելու դեպքում կստացվի հավասարություն.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s