Posted in ՄԱՅՐԵՆԻ, ՌՈՒՍԵՐԵՆ

Թարգմանչական աշխատանք

Дружба – Ընկերություն

Дружба, слушание, прощение, команда, согласие.

Мы чувствуем как ценно уметь правильно общаться в соответствии с ситуацией (ровесники, взрослые, родные, учителя), разрешать конфликты, уметь говорить «нет», отстаивать своё мнение, находить компромисс. Уметь дружить, интересоваться людьми, уважать, ценить людей, понимать мотивы поступков, принимать различия, особенности…

Притчи о ценности дружбы, взаимопонимания, прощения, взаимопомощи, мира.

Ընկերություն, լսել, ներողամտություն, թիմ, համաձայնություն։

Մենք զգում ենք, թե որքան արժեքավոր է իրավիճակին համապատասխան ճիշտ շփվել կարողանալը (հասակակիցներ, մեծահասակներ, հարազատներ, ուսուցիչներ), լուծել կոնֆլիկտները, կարողանալ ասել «ոչ», պաշտպանել մեր կարծիքը, գտնել փոխզիջում: Կարողանալ լինել ընկերներ, հետաքրքրվել մարդկանցով, հարգել, գնահատել մարդկանց, հասկանալ արարքների պատճառները, ընդունել տարբերությունները, առանձնահատկությունները…

Առակներ բարեկամության, փոխըմբռնման, ներողամտության, փոխօգնության, խաղաղության արժեքի մասին։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s