Posted in ՀՈՐԻՆՎԱԾ ՀԵՔԻԱԹ-ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՅՐԵՆԻ

Ծերունին և Քնքուշը

Լինում է, չի լինում մի ծերունի։

Նա սիրում է ճամփորդել։ Մի անգամ ինքնաթիռով ճանփորդեց դեպի Շվեդիաի խորդուբորդ սարեր։ Նա վայրէջք կատարելիս տեսավ մի փոքր երեխայի, և նա նրան անվանեց Քնքուշ։ Ում օրրանն է դա։ Նա մոտեցավ երեխային և վերցրեց նրան։ Այնտեղ նա պատրացրեց իր սեփական տնակը։ Տնակը ընդանուր փոքր էր։ Այնտեղ ընդամենը կար երկու սենյակ։ Մի քանի տարի անց երեխան մեծացավ և էական էր, որ երեխան դաստիարակված չէ։ Ծերունին նախօրոք դաստիարակեց երեխային։ Ամեն գիշեր ծերունին և Քնքուշը պարկած միմիանց նայելով դաս էիր անում։ Օրեցօր երեխան ավելի է դասիարակվում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s