Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Էլեկտրական հոսանք

Հարցեր

1. Ի՞նչ է էլեկտրական հոսանքը:

Էլեկտրական հոսանքը լիցքերի ուղղորդված տեղափոխումն է։

2. Ի՞նչ կանոններ պետք է պահպանել էլեկտրական հոսանքից օգտվելիս: Կարող ես պատմել տեսանյութի տեսքով:

1. Դպրոցում էլեկտրական շղթաներ հավաքելու ժամանակ սկզբից պետք է միացնել բոլոր լարերը՝ բացի հոսանքի աղբյուրից եկող լարերից։ Դրանք պետք է միացնել միայն այն ժամանակ, երբ ուսուցիչը ստուգել է ձեր կազմած շղթան մանրազնին։
2. Չի կարելի դիպչել բաց, մեկուսիչ շերտից զուրկ էլեկտրականֆ հաղորդալարերին։
3. Չի կարելի օգտագործել ջեռուցման բաց մասերով ինքնաշեն էլեկտրական սարքեր։

3. Ո՞ր նյութերն են էլեկտրականության հաղորդիչներ:

Մետաղները, գրաֆիտը, մարդու և կենդանիների մարմինները, խոնավ հողը և այլն։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s