Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմ

1. Որոշիր B(−2;5) կետի աբսցիսը: Պատասխան՝ -2=x, 5=y

2. Կոորդինատային համակարգում նշված են x և y կոորդինատներով կետեր: 

Koord_plne_01.png

 Գրիր B կետի կոորդինատները: Պատասխան՝ B(-3;2)

3. Կորդինատային առանցքներից մեկի վրա վերցված է կետ: Պարզիր, թե ո՞ր առանցքի վրա է այն գտնվում: A(0;−20) կետը գտնվում է աբսցիսների առանցքի վրա:

4. Որոշիր, թե ո՞ ր քառորդում է գտնվում տրված կետը: B(−23;14) կետը գտնվում է III-րդ քառորդում:

5.

7. Հայտնի է, որ A, B, C և D կետերը ուղղանկյան գագաթներ են: Երեք կետերի կոորդինատները տրված են՝ A(0;0);C(6;1);D(6;0) Գտիր B չորրորդ կետի կոորդինատները: B(0;1):

8. Կոորդինատային հարթության վրա վերցված է (5;0) կոորդինատներով կետը: Որոշիր x-երի առանցքի նկատմամբ նրան համաչափ կետի կոորդինատները: Պատասխան՝ (5;0):

9. Պատասխանիր հետևյալ հարցերին:

1. Հատվածի մի ծայրակետը O(0;0) կետն է:  Մյուս ծայրակետը (36;0) կոորդինատներով A կետն է:  Որոշիր OA հատվածի C միջնակետի կոորդինատները:  Պատասխան՝ C(;) 

2. Հատվածի մի ծայրակետը O(0;0) կետն է:  Մյուս ծայրակետը (0;12) կոորդինատներով B կետն է:  Որոշիր OB հատվածի D միջնակետի կոորդինատները:  Պատասխան՝ D(;)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s