Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Մարմինների էլեկտրականացում

Հարցեր՝
1. Ինչպե՞ս են պարզում մարմինների էլէկտրականացված լինելը:

Այն մարմինը, որը շփելուց հետո ձգում է այլ մարմիններ, էլեկտրականացած է, այսինքն՝ նրան հաղորդված է էլեկտրական լիցք:

2. Ե՞րբ է մարմինը համարվում էլեկտրականացված:

Էլեկտրականացած մարմիններն իրար կա՛մ ձգում են, կա՛մ վանում: Դրանում համոզվելու համար կատարե՛ք հետևյալ փորձերը:

3. Ո՞ր էլեկտրական լիցքերն են անվանում դրական, և որո՞նք՝ բացասական:

Թղթով կամ մետաքսով
շփած ապակու վրա ստացված լիցքերը պայմա նա­կանորեն անվանել են դրական (նշանակվում է «+»),
իսկ բրդով կամ մորթիով շփած ճկա զանգ վածի վրա
ստացված լիցքերը՝ բացասական (նշանակվում է «–»)։

4. Տեսանյութ պատրաստիր և կատարիր փորձ մարմինների էլեկտրականացման մասին:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s