Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմ

1. Հաշվիր.    −10⋅(−9)=90

2. Գտիր ճիշտ պնդումը:

  • Դրական թիվը բացասական թվով բազմապատկելիս ստացվում է բացասական թիվ:
  • Բացասական թիվը դրական թվով բազմապատկելիս ստացվում է դրական թիվ:

3. Կատարիր բազմապատկումը:

ա) −17⋅1= -17

բ) (−1)⋅(−164)=164

4. Հաշվիր՝ 39⋅(−7)= -73

5. Կատարիր բազմապատկումը:

−9⋅(−5   1/9)= 46/1

6. Կրճատիր, ապա բազմապատկիր: Պատասխանը ամբողջ թիվ է:

−10/11⋅77 = -70

7.Կատարիր բազմապատկումը. −49⋅81= -3969

8. Կատարիր բազմապատկումը (խառը թիվը ներկայացրու անկանոն կոտորակի տեսքով, կրճատիր և ապա բազմապատկիր): −25⋅(−2 3/5)=65/1

9. Ինը բացասական ամբողջ թվերի արտադրյալը` 

  • դրական է:
  • բացասական է:

10. Հաշվիր արտահայտության արժեքը 5⋅(−1)⋅(−2)⋅(−5) = -50

11. Լուծիր հավասարումը: 

|x|:(−35)=6−13 Առաջինը տեղադրիր փոքր արմատը:  Պատասխան՝

x1=245

x2=-245

12. Գտիր համեմատության անհայտ անդամը: x/−4⋅16 =−44/−32

x= -88

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s