Posted in ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ

Գոմաղբ

Գոմաղբը որպես պարարտանյութ.Գոմաղբը որպես պարարտանյութ օգտագործելու առավելությունները. Գոմաղբի և գնդիկների միջև տարբերությունը:

Երբ մենք խոսում ենք այն մասինպարարտանյութ գոմաղբովմենք վերաբերում ենք երկու հիմնական բաղադրիչների խառնուրդին. բույսերի մնացորդներ (ծղոտ, խոտ … և թափոններ, որոնք կազմում են անասունների անկողնային պարագաները) և կենդանիների թափոններ: Այս խառնուրդը անցնում է փուլխմորում(այդ պատճառով մենք երբեմն խոսում ենք դրա մասինհասուն գոմաղբ), որը բարձրացնում է իր բնութագրերը:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s