Posted in ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Պատմության հաշվետվություն

Հունաստանը Ք․ա․ 5-րդ դարում

Ալեքսանդր Մակեդոնացի

Աշխարհի հին 7 հրաշալիքները-Աշխարհի նոր 7 հրաշալիքները

Աշխարհի ամենատարօրինակ քանդակը

Պատմության հաշվետվություն

Թարգմանություն

Հետազոտական աշխատանք

Մարաթոնի ճակատամարտ

Աշխարհի ամենատարօրինակ քանդակը

Ներկայացնել, հիմնավորել այս ամսվա ամենադուր եկած թեման:

Այս ամսվա աշխատանքը գնահատել 10 բալանոց սանդղակով.

Սովորող՝9

Ծնող՝9

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s