Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Բույսի գենարատիվ օրգաները

Հարցեր՝
1. Ինչի՞ց է առաջանում սերմը:

Ցանկացած բույսի կյանքը սկսվում է սերմից։ Արտաքինից սերմը ծածկված է հաստ սերմնամաշկով։ Այն պաշտպանում է սերմի պարունակությունը չորացումից, հիվանդաբեր ման րէների ներթափանցումից և մեխանիկական վնասվածքներից։ Սերմ նամաշկի տակ գտնվում է սաղմը ապագա փոքրիկ բույսը, և պաշարային սննդանյութերը։

2. Ի՞նչ մասերից է կազմված սերմը:

Նրանք հասունանում են բույսերի վրա։

3. Ինչի՞ց է առաջանում պտուղը:

Ծաղկից առաջանում են բույսի պտուղները։ Պտուղը սեռական բազմացման հետևանքով առաջացող օրգան է, որը պարունակում է սերմեր:


4. Ինչու՞ են վարսանդը և առէջները համարվում բույսի գլխավոր մասեր:

Վարսանդը բույսի իգական սեռական օրգանն է,
առէջը արական սեռական օրգանը: Այն ծաղիկները,
որոնք ունեն և՛ վարսանդ, և՛ առէջներ, կոչվում են երկսեռ ծաղիկներ: Այդպիսի ծաղ ներ ունեն ծաղկավոր բույսերի մեծ մասը ( բալը, կակաչը, վարդը): Որոշ բույսեր ունեն միասեռ ծաղիկներ (վարունգ, բարդի, չիչխան): Դրանք ունեն կա՛մ վարսանդ, կա՛մ առէջներ:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s