Posted in ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱ

Մաթեմ

943. Լուծե՛ք խնդիրները՝ կազմելով հավասարումներ.
ա) ABC եռանկյան պարագիծը 57 սմ է, AB կողմի երկարությունը՝
26 սմ, AC-ինը՝ 10 սմ։ Որքա՞ն է BC կողմի երկարությունը:

26+10+X=57
X=57-10-26=21
X=21

բ) Երկու տակառներից առաջինում կար 48 լ ջուր, երկրորդում՝
30 լ։ Ինչքա՞ն ջուր պիտի վերցվի առաջին տակառից, որպեսզի
երկու տակառներում մնա ընդամենը 60 լ ջուր։

48-X=30
X=48-30=18
X=48-18=30

945. Ուղղանկյան և քառակուսու պարագծերը հավասար են։ Գտե՛ք քառակուսու կողմը, եթե ուղղանկյան չափումներն են՝ 60 սմ և 20 սմ։

60=120:4=40
120+40=160
x+x+x+x=160
x=160:4=40

950. Երկու թվերի գումարը հավասար է 1500-ի։ Գտե՛ք այդ թվերը, եթե
մի թվի 5 %-ը հավասար է մյուսի 10 %-ին։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s