Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Սննդառություն և մարսողություն

Հարցեր

1. Սննդառության ի՞նչ եղանակներ են ձեզ հայտնի:

Արև, ջուր, հող։

2. Ինչպե՞ս են սնվում բույսերը:

Բույսերը չունեն հատուկ մարսողական համակարգ, քանի որ անրաժեշտ սննդարար նյուերն առաջանում են նրանց բջիջներում լուսասինթեզի արդյունքում։ Բույսերի մեծամասնությունը բնորոշ է հողային (հանքային) և օդային (լուսասինթեզ) սնուցում։ Հողային սնուցմն իրականացնում է արմատային համակարգը, որը հողից ներծծում է ջուր և դրանում լուծված հանքային նյութեր, որոնք փոխադրող անոթներով հասնում են տերևներին։

3. Որո՞նք են ավտոտրոֆ և հետերոտրոֆ օրգանիզմները:

Կենդանիները, սնկերը և բակ տերիաների մեծ մասը չեն կարող ինքնուրույնսին թեզել օրգանական նյութեր. նրանք սշզնվում են այլ օրգանիզմներում կուտակված պատրաստի օրգանական նյութերով։ Այդպիսի
օրգանիզմները ստացել են հետերոտրոֆ անվանումը։

4. Ո՞ր բույսերն են սնվում կենդանիներով և ինչու՞:

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s