Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Արտազատությունը կենդանի օրգանիզմներում

Հարցեր
1. Ինչպե՞ս են բույսերն իրականացնում խարամների հեռացումը:

Խարամների հեռացումը կատարում է գեղձային մազիկները։Նրանք կամ պահեստավորում են նյութերը կամ միանգամից դուրս շպրտում։

2. Որո՞նք են միջատների արտազատության օրգանները:

Միջատների արտազատության օրգանները հա­տուկ անոթներն են, որոնք կույր ծայրով սկսվում են մարմնի խոռոչից և բացվում են հետնաղումեջ։

3. Ո՞րն է կոչվում արգասիք:
4. Որտե՞ղ են կուտակվում վնասակար նյութերը բույսերի և կենդանիների օրգանիզմներում:

Պահեստավորվում են կամ միանգամից դուրս շպրտվում։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s