Posted in ԲՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

Նյութերի տեղափոխումն օրգանիզմում

Հարցեր՝

1.Ի՞նչ  նշանակություն  ունի  նյութերի  փոխադրումը  բույսում:

Դա կատարվում է նրա համար,որ եթե բույսին պետք է ջուր նրան ջրում են և անպայման պետք է հավասար գնա ջուրը,որպեսզի հավասար աճի բույսը։

2. Որո՞նք  են  արյան  հիմնական  գործառույթները:

Այն շնչառական օրգաններից թթվածինը փո­խադրում է հյուսվածքներ, իսկ նրանցից ածխաթթու գազը՝ շնչառական օրգաններ:

3. Ի՞նչ  է  տեղափոխում  արյունը:

Արյունը մարսողական համակարգից ներծծված սննդանյութերը տեղափո­խում է հյուսվածքներ։

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s