Posted in ՀԱՅՐԵՆԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ, ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

Մայիսի 2-8-ը, առաջադրանք, 6-րդ դասարան

Առաջադրանք 1

1.Տրդատ Առաջինի գահակալումը

Ներկայացնել հայ-պարթևական հարաբերությունները ընդդեմ Հռոմի:

Հայ-պարթևական դաշնակից ուժերով Տրդատ Արշակունին 54 թ․ կրկին փորձում է գահակալել Արտաշատում։ Սակայն անրաժեշտ էր հաղթահարել Հռոմի դիմադրությունը։

Հռանդեայի ճակատամարտի  հետևանքները:

Կորբուլոնը 64թ վերստին արշավում է Հայաստան։ Սակայն պատերազմը վերասկսելու փոխարեն պարթևական թագավորին խորհուրդ է տալիս ընդունել Ներոնի առաջարկը։ Վաղարշ 1-ը և Տրդատը համաձայնում են՝ պայմանով, որ խաղաղության պայմանագիրը կնքվի Հռանդեայում։ Այդպես ել արվում է։

Ներկայացրու Տրդատի  թագադրման պատմությունը:

Նա սպանելով Հռոմեական լեգեոններին գնաց դեպի իր թագի հետևից և այնտեղ հրաժարվեց գցել իր սուրը:

Աղբյուրը՝ Հայոց պատմություն/էջ 118-122/Տրդատ Առաջին

Առաջադրանք 2

Մեծ Հայքը I դարի վերջից, մինչև IIIդարի սկիզբը

Ներկայացրեք Հայաստանում տիրող իրավիճակը Տրդատ Առաջինից հետո:

Տրդատ 1-ին հաջորդած Սանատրուկը (88-110 թթ․) փայլուն տիրապետում էր ռազմարվեստին։

Ներկայացրու Վաղարշ Առաջինի հիմնած քաղաքի մասին հետաքրիր տեղեկություններ:

Վաղարշ 1-ը Արշակունու (117-140թթ․) օրոք Արարատյան դաշտում գտնվող նախկին Վարդգեսավան գյուղաքաղաքը վերածվեց մեծ քաղաքի։ Նրա անունով այն կոչվեց Վաղարշապատ։ Արքունիքըտեղափոխվեց նոր մայրաքաղաք։

Պատմել Խոսրով Առաջինի օրոք հայ-հռոմեկան հակամարտության մասին:

Աղբյուրները՝ Հայոց պատմություն, /էջ 123-125/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s