Posted in ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՅՐԵՆԻ

Սեպտեմբեր ամսվա մայրենիի հաշվետվություն

Ես այս ամսվա ընթացքում կատարել եմ տասնմեկ աշխատանք։ երկուսը հորինված հեքիաթ է, երեքը գործնական քերականություն և երկուսն էլ թարգմանություն:

Ինչպես նորոգել աշխարհը

Կոմիտաս

Մայրենի

Աբրահամ Լինքոլնի նամակը` որդու ուսուցչին

Հորինված հեքիաթներ

Կկարողանա՞մ

Չարաճճի ընկերները

Գործնական քերականություններ

Գործնական քերականություն

Գործնական քերականություն

Գործնական քերականություն

Թարգմանություններ

Թարգմանություն

Չի ոք չի մահացել

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s