Posted in ՀՈՐԻՆՎԱԾ ՀԵՔԻԱԹ-ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՄԱՅՐԵՆԻ

Գործնական քերականություն (07.11.22)

1. Պարզի՛ր, թե քերականական ո՛ր հատկանիշի  հիման վրա է կազմվել
 յուրաքանչյուր խումբը (խմբի բոլոր բաոերն ի՞նչ ընդհանուր հատկանիշ 
ունեն):

Ա. Ուրարտու, Արա Գեղեցիկ, Արագած, Արգիշտի, Նեղոս, Վահան Տերյան, «Անուշ», Ռուսաստանի Դաշնություն: Հատուկ գոյականներ։
Բ. Մանկություն, միամտություն, ուրախություն, սուգ, վիշտ, ահ, 
հնարավորություն: Վերացական գոյական։
Գ. Հայր, մայր, մարդ, կին, ընկեր, եղբայր, հոգեբան, ուսանողուհի,
 դերասանուհի, անձնավորություն: Անձ և իր գոյակններ։

2․Դո՛ւրս գրիր գոյականները՝ նշելով տեսակը, թիվը, հոլովը, առումը։

Աշուն

Աշնան(հասարակ, եզակի, տրական, անորոշ) օրերն(վերացական,հասրակ, հոգնակի, ուղական, որոշյալ) են հասել,

Իջել է ամպը(հասարակ, եզակի, ուղղական, որոշյալ) սարին(հասարակ, եզակի, տրական),

Եւ հրաժեշտ(վերացական, հասարակ, եզակի, ուղական, անորոշ) է ասել,

Կռունկը(հասարակ, եզակի, ուղղական, որոշյալ) մեր աշխարհին(հասարակ, եզակի, տրական)։

Բարդին(թանդրացական, հասարակ, եզակի, ուղական, որոշյալ) էլ չի սոսափում

Արագիլի(հասարակ, եզակի, սեռական, անորոշ) թեւի(հասարակ, թանդրացական, եզակի, սեռական, որոշյալ) տակ,

Դեղին թերթեր(հասարակ, թանձրացական, հոգնակի, ուղղական, անորոշ) է թափում

Առվակի(հասարակ, եզակի, սեռական, անորոշ) մեջ կապուտակ:

Կարմիր խարույկ(հասարակ, թանձրացական, եզակի, ուղղական, անորոշ) է կարծես

Ծեր տանձենին(հասարակ, եզակի, ուղղական, որոշյալ) անտառի(հասարակ, եզակի, սեռական, որոշյալ),

Թվում է, թե մոտ վազես,

Ձեռք(հասարակ, եզակի, ուղղական, անորոշ) ու ոտքդ(հասարակ, եզակի, ուղղական, անորոշ) կվառի…

Քամին(հասարակ, եզակի, թանձրացական, որոշյալ) շատ էր թափառել,

Պարապ-սարապ թեւը(հասարակ, եզակի, ուղղական, որոշյալ) կախ,

Բայց արդեն գործ(հասարակ, եզակի, ուղղական, անորոշ) է ճարել,

Տեսեք ինչքան է ուրախ(հասարակ, եզակի, ուղղական, անորոշ):

Համո Սահյան

3․ Հետևյալ թվականները տառերով գրի՛ր․

654 – վեց հարյուր հիտսունչորս

659 – վեց հարյուր հիտսունիննը

5478 – հինգ հազար չորս հարյուր յոթան

3546

12893

75648

489523

146782

4․ Ստեղծագործական աշխատանք՝ ազատ թեմայով։

Կար մի շինարար, նրա անունը Արտակ էր։ Նրան փոքր ժամանակ հետաքրքրել էր շինարարությունը և նա որոշել էր դառնալ շինարար։ Բայց նա չգիտեր մաթեմատիկա և ինչպես գիտենք շինարարության կարևոր մասնիկը դա մաթեմն է։ Նա անընդհատ աշխատում էր իր վրա՝ գնում էր պարապմունքների շատ տեղեր: Նա գտավ մի պրոֆեսիոնալ մարդու ով նրա հետ պարապեց մեկ-երկու տարի շաբաթը վեց օրով։ Նա շատ փոխվեց, զգացվում էր, որ առաջադիմություն ունի և նա հասավ իր նպատակին։ Այս փոքր ստեղծագործության իմաստը այն է, որ քո նպատակին հասնելու համար դու ամեն ինչ պետք է անես։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s