Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Ծաղկավոր բույսեր

1. Ներկայացնել ծաղկավոր բույսերի ընդհանուր բնութագիրը։

Բույսերը կազմում են մոլորակը բնակեցնող կենդանի օրգանիզմների կենսազանգվածի մոտ 95%-ը: Նրանք տարածված են ամենուր և հանդիսանում են օրգանական նյութերի հիմնական արտադրողները: Բույսերն ունեն կարևոր և ընդհանրական առանձնահատկություններ։

2. Նանց կառուցվածքը։
3. Ծաղկավոր բույսերի ծաղկի կառուցվածքը։
4. Համացանցում կատարել ուսումնասիրություններ և դուրս բերել հետաքրքիր ծաղկի մասին։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s