Posted in ՖԻԶԻԿԱ

Թեման.Մարմինների փոխազդեցությունը:Մարմնի զանգված:

1.Շրջապատից մեկուսացված մարմինը կփոխի՞ իր արագությունը,թե ոչ:

Ոչ

2.Բերել մարմինների փոխազդեցության օրինակներ

Օրինակ երկու վագոններ շարժվում են դեմ-դիմաց ու գալիս փոխազդում են իրար և ամեն մեկը հետ է գնում տարբեր ուղություններով։

3.Մարմնի ո՞ր հատկությունն է կոչվում իներտություն

Երբ, ինչ որ բանի շարժումը արագ է գնում նա չի կարող ակնթարթորեն կանգնել։

4.Ո՞ր մեծությունն են անվանում մարմնի զանգված

մարմնի իներտությունը քանակապես բնութագրում է զանգված կոչվող մեծությունը։

5.Ինչպե՞ս կարելի է չափել մարմնի զանգվածը

Զնգվածը կարելի է չափել կշեռքով։ Բանաձևը՝ m=pV

6.Ի՞նչ միավորներով է արտահայտվում զանգվածը

m

7.Ի՞նչն է զանգվածի չափանմուշը, միավորների ՄՀ-ում

ա.ծանոթացում զանգվածի չափման գործիքների հետ

բ.ծանոթացում կշռման կանոններին

գ. տարբեր մարմինների զանգվածների որոշումը լծակավոր կշեռքի և կշռաքարերի միջոցով

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s