Posted in ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Նոյեմբեր ամսվա կենսաբանության ամփոփում

1. Ներկայացնել պտերների տարածվածությունը բնության մեջ և նրա դերը մարդու կյանքում։

Նրանք աճում են խոնավ, ստվերոտ վայրերում, գետերի և առուների եզրերին: Նրանց մոտ 10000 տեսակ գոյություն ունի։ Պտերներից ստանում ենք թթվածին։ Նաև շատ են օգտագործում որպես դեղ, պտերների կոճղարմատը թունավոր է և հանդիսանում է հումք որոշ դեղատեսակների համար:

2. Պտերների բազմացումը և կառուցվածը։

Հասուն տերևացողունավոր պտերը հանդիսանում է անսեռ սերունդ կամ սպորոֆիտ:Հասուն պտերի տերևի ստորին մակերեսին նկատվում են գորշ թմբիկներ: Դրանք պտերի անսեռ բազմացման օրգաններն են` սպորանգիումները, որտեղ զարգանում են սպորները: Պտերների տերևները կրկնակի փետրաձև են, կանաչ, մինչև մեկ մետր երկարություն ունեն։ Պտերներին բնորոշ են հիմնական բուսական հյուսվածքները և լավ մասնագիտացված մարմինը:

3. Ներկայացնել մերկասերմերի կառուցվածքը, տարածվածությունը։

Մերկասերմերը մեծամասամբ ծառեր են, չունեն խոտաբուսային կենսաձևեր: Նրանք ունեն լավ զարգացած և մասնագիտացված վեգետատիվ օրգաններ՝ արմատ, ցողուն և տերևներ: Մերկասերմերի տեսակների քանակը կազմում է ընդամենը 600, այնուհանդերձ այս բույսերը տարածված են ամբողջ երկրագնդով մեկ, իսկ հյուսիսային կիսագնդում կազմավորում են մեծ անտառներ՝ տայգա։ Ասեմ, որ մերկասերմերը տարածված են ամբողջ երկրագնդով։

4. Մերկասերմերի բազմացումը

Սերմնավոր բույսերն, ի տարբերություն սպորավորների, բազմանում են ոչ թե սեռական և անսեռ սերունդների հերթագայությամբ, այլ հիմնականում սեռական ճանապարհով: Սերմնավոր բույսերն, ի տարբերություն սպորավորների, բազմանում են ոչ, թե սեռական և անսեռ սերունդների հերթագայությամբ, այլ հիմնականում սեռական ճանապարհով:

5. Մերկասերմերի դերը մարդու կյանքում և բնության մեջ։

Նրանցից նույնպես կարելի է ստանալ թթվածին և որոշ դեղեր։

6. Ներկայացնել ծաղկավոր բույսերի ընդհանուր բնութագիրը և կառուցվածը։
7. Ծաղկավոր բույսերի բազմացում
8. Ներկայացնել ծաղկավոր բույսերի ծաղկի կառուցվածը։

Ծաղկավոր բույսերի բազմացումը

Ծաղկի վրա կա՝ փոշանոթ, սպի, ծաղկաթերթ, առնակ, սոէջաթել, առէջ, վարսանդ, սերմնարան, ծաղկակոթ և բաժակատերևիկ։ Փոշանոթից մինջև բաժակատերևիկ կոչվում է ծաղկապսակ։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s