Posted in ՔԻՄԻԱ

Քիմիական փորձ

Մեն կատարեցինք քիմիական փորձ, որի համար մեզ անհրաժեշտ էր, ալկոգել, լուցկի։ Եվ քանի որ պետք է պահպանել անվտանգության կանոնները վերցրեցինք ջուր։ Սեղանի վրա լցրեցինք մի քիչ ալկոգել, պետք է, որ նա լինի ոչ շատ, ոչ ել քիչ։ Այնուհետև վառեցին այն լուցկիով։ Թացացրեցինք մեր ձեռքերը և փորձեցինք վերցնել ալկոգելից ստեղծված կրակը։ Վերցնելուց մի քանի վարկյան հետո ձեռքը կարող է վառվել, դրա համար հենց մենք զգում էինք, որ ձեռքը վառվում է այն թաթախում էինք ջրի մեջ։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s