Posted in ՔԻՄԻԱ

Քիմիական տոնածառ

Քանի որ ամանոր է, մենք զարդարեցինք մեր քիմիական տոնածառը։ Վերցրեցինք փորձանոթ։ Լցրեցինք մեջը ջուրը և մեկի մեջ լցրեցինք մարգանցովկա, ամանի հեղուկ և ալկոգել, իսկ մյուսների մեջ ներկ։ Եվ այդպես դրեցինք տոնածառի վրա և ունեցանք քիմիական տոնածառ։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s