Posted in Ընտրությամբ գործունեություն 2022-2023

Ընտրության գործունեության հաշվետվություն։

Լույս ու ստվերը ծավալ ստանալու միջոց է։

Դիմանկարը դա, երբ նկարում ես ինչ որ մեկի մարմինը կամ իր մասերից մեկը։

Բնապատերը դա, երբ դու նկարում ես բնությունը։

Քաղաքային բնապատկեր, երբ նկարում ես այնպես, որ քաղաքը երևա ինչպես նաև բնույթունը։

Քաղաքային լուսանկարչություն, երբ նկարում ես քաղաքը։

Մարդը աշխատանքի մեջ, երբ մարդը ինչ որ գործունեություն է կատարում և դու նկարում ես։

Շարժում, երբ մարդը նկարում է ինչ որ գործունեություն կամ շարժաժում։

Օդային հեռանկար, երբ դու նկարում ես հեռվից և, երբ մառախուղ երևում է։

Մակռո նկարահանում, երբ նկարում եք ինչ որ բան շատ մոտիկից։

Գծային հեռանկար այն է, երբ նկարում ես գիծ տանող ինչ որ բան, օրինակ՝ ճանապարհ։

Պլանային հեռանկար
Գունային կոմպազիցիա, երբ նկարում ես ինչ որ գունավոր բան։

Հանրային խնդիրների ուսումնասիրում այն է ինչը Հայաստանում վատ է, և դու դրանք նկարում ես, օրինակ՝ աղբ։

Կոմպոզիցիայի կառուցման օրենքը այն է, երբ պետք է նկարել այնպես, որ և չկտրես նկարը և ուղիղ լինի։

Ոսկե հատման օրենքը դա այն է, երբ դու ունես ինչ որ կետ, որը ամենագլխավորն է ու դու պետք է այն նկարես որ ամենակարևոր մասնիկը մեջտեղում լինի։

Ռեպորտաժը, երբ նկարում ենք ինչ որ գործունեություն։

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s